Return to site

Разговорите като инструмент за промяна

Качеството на разговорите определя качеството на резултатите

Антон Вълков

 

Ако сте като много от хората, работещи в големи организации, и ви помоля да опишете един обичаен ден в офиса, най-вероятно ще ми разкажете за разговорите и срещите, които сте провели – с колеги, с шефа си, с клиенти или доставчици. Понякога забравяме каква съществена част са разговорите от ежедневието ни. Може би защото са нещо толкова естествено и сякаш няма нужда да мислим за тях. Все повече се говори и пише за голямото им значение за бизнеса и развитието на всяка предприемаческа идея.

Какво би било, ако направим малки промени в начина, по който ги водим? Този въпрос изследваме в общността Art of Hosting, както и в Отучилище, вярвайки че различният тип разговори могат да доведат до съществено различни резултати. Когато говорим за „вътрешните“ предприемачи, темата за ангажирането на хората около нови идеи е още по-актуална. Всяко начинание, което предприемеме в организацията, в която работим, изисква да помислим за процеса, през който ще преминат хората. От момента на споделянето на идеята с няколко близки колеги, до по-широкото ангажиране на други отдели, мениджмънта, дори и външни партньори и контрагенти. Колкото е по-голяма промяната, толкова повече разговори и срещи на различни нива трябва да проведем.

Това е и причината в обученията за вътрешни предприемачи да обръщаме голямо внимание на т.нар. методи на участието (известни и като Art of Hosting). Говорим за малки промени с голям ефект – например техники за откриване на срещата – chеck-in, но и за по-цялостно осъзнаване и учене за процесите на трансформация и нашата роля като техен дизайнер. Стъпваме на разбирането, че организациите и екипите в тях са живи системи, което означава, че те не могат да бъдат стриктно направлявани към желаната от нас посока, а по-скоро трябва да поканим хората в разговори около промяната, която искаме да се случи.

Срещите възприемаме като изследване, в което слушаме всички, вместо като средство само да сведем информация до колегите. Предизвикателство е да поканим разнообразието на гледни точки и да съ-творим решенията, вместо да хабим енергия да накараме хората да следват нашия предварително начертан сценарий? Както гласи и един от принципите на Отучилище - “въпросите са по-важни от отговорите”.

Някои от уменията за водене и участие в смислени разговори са съвсем прости, но сякаш понякога ги забравяме или пък не ги практикуваме достатъчно. Поканата ни към вас е да бъдете по-осъзнати за това как водите важните за вас срещи и разговори.

---

Уикенд за вътрешни предприемачи ще се проведе на 16-17 юли в София. Вижте повече информация.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly